www.vanwulfen.com

Victor van Wulfen

Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg

Zie voor de klachten die thans in behandeling zijn bij het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Amsterdam de pagina Lopende Trajecten.

Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg – 1 van 3

Mijn eerste van drie klachten bij het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Eindhoven van augustus 2018 diende op maandag 25 maart en op woensdag 2 oktober 2019 bij het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Eindhoven in een openbare terechtzitting. De zitting van 25 maart was vanwege grote belangstelling verplaatst van Eindhoven naar de rechtbank in ‘s-Hertogenbosch.

Het Tuchtcollege heeft op 4 november 2019 uitspraak gedaan. Klachtonderdeel 1 en 3, vervalsing van mijn medisch dossier en het door de arts niet afleggen van verantwoording, zijn gegrond verklaard. Het Tuchtcollege heeft een persbericht gepubliceerd. De volledige uitspraak is hier te lezen.

Er is door de berispte arts hoger beroep ingesteld. De gronden van het beroep zijn nog niet aan mij bekend gesteld.

Het standpunt van Defensie

Klik hier om mijn pleitnota van de zitting van 25 maart te lezen. Klik hier om mijn slotpleidooi van de zitting van 2 oktober te lezen.

Ter inbreng heb ik direct bij de staatssecretaris van Defensie relevante documenten opgevraagd met deze brief. De staatssecretaris reageerde in een brief van 11 maart. Met het achterhouden van informatie voor mij en voor het Tuchtcollege heeft de staatssecretaris van Defensie persoonlijk en bewust een lopende juridische procedure beïnvloed.

Tijdens de zitting op 25 maart is toenmalig plaatsvervangend commandant Luchtstrijdkrachten (P-CLSK) Mario V. onder ede gehoord. Wat de heer V. verklaarde was niet de waarheid. Tijdens de zitting op 2 oktober is voormalig commandant van 336 squadron op vliegbasis Eindhoven, Edwin S. onder ede gehoord. Wat de heer S. verklaarde was niet de waarheid.

Op mijn verzoek heeft het Tuchtcollege mij het proces-verbaal toegestuurd van de getuigenverhoren zodat het bovenstaande een passend vervolg kan krijgen.