www.vanwulfen.com

Victor van Wulfen

Lopende trajecten

update: 24 januari 2020

Thans lopen er diverse trajecten. Zodra dat kan zal ik daar op deze pagina meer informatie over delen.

Aangiften

Op woensdag 18 december 2019 en op donderdag 9 januari 2020 heb ik aangifte gedaan bij de Koninklijke Marechaussee: artikel 207, 225, 228, 229, 261, 262, 266 en 270 van het Wetboek van Strafrecht.

Voor de feiten waarvan ik aangifte heb gedaan geldt, met uitzondering van Artikel 207 Wetboek van Strafrecht (meineed), dat toen ik het als medewerker van Defensie aankaartte bij mijn leidinggevenden en bij de ambtelijke top, het steevast vergaande rechtspositionele consequenties voor mij had.


Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg

1 van 3

Mijn eerste van drie klachten bij het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Eindhoven van augustus 2018 diende op maandag 25 maart en op woensdag 2 oktober 2019 bij het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Eindhoven in een openbare terechtzitting. De zitting van 25 maart was vanwege grote belangstelling verplaatst van Eindhoven naar de rechtbank in ‘s-Hertogenbosch.

Het Tuchtcollege heeft op 4 november 2019 uitspraak gedaan. Klachtonderdeel 1 en 3, vervalsing van mijn medisch dossier en het door de arts niet afleggen van verantwoording, zijn gegrond verklaard. De maatregel is een berisping. Het Tuchtcollege heeft een persbericht gepubliceerd. De volledige uitspraak is hier te lezen.

Er is door de berispte arts hoger beroep ingesteld. De gronden van het beroep zijn nog niet aan mij bekend gesteld.

Het standpunt van Defensie

2 van 3

Op maandag 7 oktober 2019 heb ik een klacht ingediend bij het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Amsterdam. De klacht zal worden behandeld in een openbare terechtzitting op 4 februari 2020 om 14:45 uur bij de rechtbank te Amsterdam. Ter zitting heb ik de plaatsvervangend secretaris-generaal van het ministerie van Defensie opgeroepen als getuige.

3 van 3

Op donderdag 10 oktober 2019 heb ik een klacht ingediend bij het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Amsterdam. De klacht wordt thans beoordeeld door het Tuchtcollege.

Tijdens het Defensie begrotingsdebat op 7 november 2019 heeft de staatssecretaris van Defensie Barbara Visser verklaard dat Defensie “geen partij is”. Vanzelfsprekend is Defensie wel partij. De bewering van de staatssecretaris maakt het des te opmerkelijker dat Defensie nu de landsadvocaat inzet.


De staatssecretaris van Defensie

Op 14 december 2019 heb ik per brief vragen gesteld aan de staatssecretaris van Defensie over de beantwoording van de Kamervragen van 8 november jl. Ik heb de documenten opgevraagd waarvan de staatssecretaris van Defensie in de beantwoording van de Kamervragen het bestaan beweert.

Eerder, op 30 september 2019 heb ik aan de staatssecretaris van Defensie een brief met vragen gestuurd. Ik heb de staatssecretaris verzocht om mij binnen de termijn van 2 weken te antwoorden. De brief en de daarin in referte genoemde documenten heb ik in afschrift verzonden aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Ik heb zoals verwacht geen antwoord van de staatssecretaris ontvangen. Geen antwoord is echter ook een antwoord en daarmee bruikbaar wanneer deze kwestie opnieuw voor de (tucht)rechter komt. Ook, of vooral gelet op de groteske hoeveelheid documenten die de staatssecretaris moedwillig achterhoudt. Het niet antwoorden door de staatssecretaris is ook bepalend voor het oproepen van getuigen in de lopende juridische trajecten.

7 februari 2019

staatssecretaris Barbara Visser over zwijgcontracten


Tweede Kamer der Staten-Generaal

Op 16 en 30 september 2019 heb ik de Tweede Kamer per brief nadere informatie gestuurd over de klokkenluiderszaak van vliegbasis Eindhoven. De leden van de Vaste commissie Defensie zijn daarmee inhoudelijk uitgebreid geïnformeerd over onder meer de trajecten zoals omschreven op deze pagina.

Op 8 november 2019 hebben de leden Pieter Omzigt en Martijn van Helvert (beiden CDA) Kamervragen gesteld.
Defensie is gevraagd om deze Kamervragen binnen 2 weken te beantwoorden. De vragen zijn na 3 weken beantwoord.


Huis voor Klokkenluiders

In het najaar van 2017 heb ik het Huis voor Klokkenluiders verzocht om een zogenoemd bejegeningsonderzoek te starten naar aanleiding van (het vervolg van) de klokkenluiderszaak van vliegbasis Eindhoven.

Ter illustratie onderstaande, veelzeggende tweet van een hoofdrolspeler in en veroorzaker van de klokkenluiderszaak: Marco van G. Ik zal het Huis verzoeken om deze persoon en zijn partner Desiree L. te horen in het kader van het bejegeningsonderzoek zodat zijn uitspraken kunnen worden bezien in het licht van de beweringen van Defensie dat ik zou zijn gerehabiliteerd. Vanzelfsprekend beperken dergelijke uitingen zich niet tot één bericht op één platform, integendeel.

Naast een onderzoek naar bejegening heb ik het Huis ook verzocht om misstanden te onderzoeken. Denkt u daarbij bijvoorbeeld aan afstemming gedurende een intern defensieonderzoek tussen de onderzoeker, de beklaagde en de zogenoemd tot straffen bevoegde meerdere. Of achtergehouden onderzoeksrapporten. Of een zwijgcontract.
Een door Defensie geaccepteerde werkwijze.

De melding is in de eerste week van april 2019 ingediend. Ik heb het Huis laten weten dat een onderzoek in mijn optiek alleen zinvol is wanneer van Defensie volledige transparantie en dus overdracht van het volledige dossier wordt geëist. Het huis bepaalt op dit moment de ontvankelijkheid van mijn verzoek. Eind januari is er een vervolggesprek.


Overige trajecten

Zodra het kan zal ik hier meer informatie delen.