www.vanwulfen.com

Victor van Wulfen

Onafhankelijke Defensiebond (ODB)

In april 2018 ben ik door de voorzitter van de Onafhankelijke Defensiebond (ODB) gevraagd of ik mij als vrijwilliger wilde aansluiten bij de vakbond en of ik wilde toetreden tot het hoofdbestuur. Ik vond dit verzoek een eer en een compliment. De ODB, een onafhankelijke bond die zichzelf omschrijft als “de luis in de bondkraag” is een vakbond die uitstekend bij mij past.

Als raadsman en commissaris CLSK (Luchtmacht) hoop ik de leden van de bond de best mogelijke ondersteuning te bieden, waar en wanneer dat nodig is.

In juni 2018 is de ODB een Meldpunt Misstanden gestart. Een uniek loket waar melders terechtkunnen die twijfelen hoe ze het beste naar buiten kunnen treden met hun zorgen. De ODB fungeert daarbij desgewenst als tussenpersoon richting onderzoeksinstanties, media en politiek, zodat melders anoniem kunnen blijven. Lees er meer over op de website.