www.vanwulfen.com

Victor van Wulfen

Lopende trajecten

Thans lopen er diverse trajecten. Zodra dat kan zal ik daar op deze pagina meer informatie over delen.

Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg

Mijn klacht bij het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Eindhoven diende op maandag 25 maart jl. in een openbare terechtzitting. De zitting was vanwege grote belangstelling verplaatst van Eindhoven naar de rechtbank in ‘s-Hertogenbosch. De zitting is thans geschorst en zal op 2 oktober om 13:00 uur worden voortgezet met het horen van getuige Edwin S., de voormalig commandant van 336 squadron op vliegbasis Eindhoven.

Klik hier om mijn pleitnota van de zitting van 25 maart te lezen.

Ter inbreng op de zitting heb ik direct bij de staatssecretaris van Defensie ruim 1750 relevante documenten opgevraagd met deze brief. De staatssecretaris reageerde in een brief van 11 maart.

Tijdens de zitting is toenmalig plaatsvervangend commandant Luchtstrijdkrachten (P-CLSK) Mario V. onder ede gehoord. Wat de heer V. verklaarde was niet de waarheid.


Huis voor Klokkenluiders

In het najaar van 2017 heb ik het Huis voor Klokkenluiders verzocht om een zogenoemd bejegeningsonderzoek te starten naar aanleiding van (het vervolg van) de klokkenluiderszaak van vliegbasis Eindhoven.

In november 2017 werd een groot, extern onderzoek ingesteld naar de sociale veiligheid bij Defensie. Dat heeft geresulteerd in het rapport van de Commissie Sociaal Veilige Werkomgeving Defensie, ook bekend als de commissie Giebels. In overleg met de afdeling Advies van het Huis en in afstemming met de afdeling Onderzoek is een onderzoek door het Huis aangehouden totdat de commissie Giebels had gerapporteerd. Nu dat rapport er is, met daarin duidelijke conclusies over de sociale (on)veiligheid bij Defensie ga ik samen met de afdeling Advies verder waar we vorig jaar zijn gebleven.

Ter illustratie onderstaande, veelzeggende tweet van een directbetrokkene: Marco van G. Ik zal het Huis verzoeken om deze persoon te horen in het kader van het bejegeningsonderzoek zodat zijn uitspraken kunnen worden bezien in het licht van de beweringen van Defensie dat ik zou zijn gerehabiliteerd. Vanzelfsprekend beperken dergelijke uitingen zich niet tot één bericht op één platform, integendeel.

Naast een onderzoek naar bejegening zal ik het Huis ook verzoeken om een select aantal misstanden te onderzoeken. Denkt u daarbij bijvoorbeeld aan afstemming gedurende een intern defensieonderzoek tussen de onderzoeker, de beklaagde en de zogenoemd tot straffen bevoegde meerdere. Of achtergehouden onderzoeksrapporten. Of een zwijgcontract.
Een door Defensie geaccepteerde werkwijze.

De melding is in de eerste week van april 2019 ingediend. Ik heb het Huis laten weten dat een onderzoek in mijn optiek alleen zinvol is wanneer van Defensie volledige transparantie en dus overdracht van het volledige dossier wordt geëist. Het huis bepaalt op dit moment de ontvankelijkheid van mijn verzoek.


Overige trajecten

Zodra het kan zal ik hier meer informatie delen.