www.vanwulfen.com

Victor van Wulfen

Adviespunt Klokkenluiders (APKL)

Zodra het Adviespunt Klokkenluiders in oktober 2012 werd opgericht ben ik door deze onafhankelijke instantie uitmuntend bijgestaan. Zonder het APKL had ik eenvoudigweg niet geweten van een instantie als de Onderzoeksraad Integriteit Overheid. Ik kan het belang van het werk van het APKL niet genoeg benadrukken.

Na de oprichting van het Huis voor Klokkenluiders in juli 2016 is het APKL opgegaan in het Huis.