www.vanwulfen.com

Victor van Wulfen

Klokkenluiderszaak vliegbasis Eindhoven

De grootste klokkenluiderszaak die de Nederlandse Defensie ooit kende.

Een kwestie die onverminderd actueel is. Een boek gaat er komen, maar pas wanneer de zaak voltooid is. Thans lopen er nog verschillende trajecten. Lees meer over:

De klokkenluiderszaak

Misstanden & meldingen
Intere onderzoeken Defensie
Adviespunt Klokkenluiders (APKL)
Hoofdrolspelers
Bejegening

Externe onderzoeken

Onderzoeksraad Integriteit Overheid (OIO)
Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV)
Lopende trajecten

De Tweede Kamer

Debatten
Kamervragen